Третя мiжнародна церковно-свiтська конференцiя:
"Україна на порозі третього тисячоліття: духовність, наука, освіта, культура"

Доповіді учасників конференції    Підсумкові документи конференції

Денисова Ольга Іванівна,
молодший науковий співробітник
Науково-методичного центру
превентивного виховання

м. Київ, вул. Прорізна, б. 18/1г, кв. 18
тел.228-44-40

ПРАВОСЛАВ'Я У ВИХОВАННІ ВАЖКОВИХОВУВАНИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЧАС

Загострення проблеми важковиховуваності сучасної шкільної молоді стимулює пошуки ефективності морально-духовної виховної роботи з цією категорією підлітків. Попередження та подолання девіантної поведінки таких дітей у позашкільний час (питома вага якого в загальній структурі часу становить біля 40%) є нагальною проблемою сьогодення. За данними досліджень у важковиховуваних вільного часу значно більше, ніж в інших дітей, через прогули уроків, невиконання домашніх завдань та ін. , що призводить до іх деморалізації. Найнебезпечніша форма проведення “вільного часу” підлітків - це наркоманія, токсикоманія, проституція, паління, пияцтво, правопорушення, участь в неформальних об'єднаннях з негативною орієнтацією. Поряд із соціально-економічними та психолого-педагогічними факторами на виникнення відхилень у поведінці підлітків впливає глибока духовна криза у суспільстві, внаслідок краху політичних міфів та ідеалів, руйнування консервативних типів свідомості, морального невігластва.
Як показує практика, залучення важковиховуваних підлітків до пізнавальної діяльности у позашкільний час успішніше у виховному плані тоді, коли в основу береться виховання духовності з активним впливом на моральні якості особистості, враховуючи індивідуальні особливості підлітків та православні традиції родини. Особливо важливим у цьому плані є етап роботи з ними, який повинен поєднувати навчально-роз'яснювальні заняття основ православ'я з комплексом цілеспрямованих педагогічних впливів (групові та індивідуальні бесіди, особистий приклад наставника, систематичний контроль за поведінкою, додержання етичних норм у процеси спілкування та ін.) Добре організовані, змістовні та систематичні заняття з основ православ'я у позашкільний час позитивно впливають не лише на духовний розвиток, організацію вільного часу. Вони знімають зайву напругу, дають вихід енергії, створюють умови для самореалізації, розвивають творчі здібності підлітків. Допомагають вихованню цілого ряду молально-вольових здібностей: дисциплінованості, цілеспрямованості, милосердя, витримки, терпіння, товарискості, працелюбності, гартують волю, вчать любити людей та цінують їхню працю. Заняття відіграють пізнавальну роль, збагачують особистий досвід колективного життя та морально-етичних відносин зі світом і людьми.
Можна вважати успіхом, коли б вдалося пов'язати позашкільні інтереси підлітків з їх роботою у школі, якби показати їм, як можуть взаємозбагачувати один одного широкі пізнавальні та стрижневі інтереси. Ті засоби самостійного придбання знань, які підліток засвоює поза школою, можуть бути застосовані і на заняттях у школі при підготовці домашніх завдань.

На початок сторінки