Третя мiжнародна церковно-свiтська конференцiя:
"Україна на порозі третього тисячоліття: духовність, наука, освіта, культура"

Доповіді учасників конференції    Підсумкові документи конференції

ЗВЕРНЕННЯ

до Президента України, Голови Верховної Ради України
учасників Третьої міжнародної церковно-світської конференції
до 2000-ліття Різдва Христового
«Україна на порозі третього тисячоліття:
духовність, наука, освіта, культура»
(м. Почаїв, Тернопільська область, 3-5 листопада 1998 р.)

Високоповажний пане Президенте!
Високоповажний пане Голово Верховної Ради!

Висловлюємо щиросердну подяку Вам, вельмишановний Леоніде Даниловичу, за адресоване нашій конференції привітання.
В рамках програми заходів ООН до 2000-ліття Різдва Христового за участю делегатів світового Православ'я, представників Української Православної Церкви, науковців, політиків, економістів та підприємців пройшла розгорнута дискусія з приводу пошуку морально-духовних цінностей, спрямованих на подолання суспільного прогресу України у наступному тисячолітті.
Конференція засвідчує, що висока мета – турбота про щастя людини – дає можливість вести конструктивний діалог між вченими і духовними діячами, предствниками різних народів і конфесій.
Духовні діячі та науковці одностайні в тому, що на сучасному етапі особливо значущими для нас всіх є традиційні християнські цінності: милосердя, доброчесність, гуманність, терпимість, любов і повага до ближнього.
Разом з тим учасники конференції стурбовані поширенням таких асоціальних явищ, як алкоголізм, наркоманія, розпуста, лихослів'я, злодійство, неробство, безгосподарність, безвідповідальність, хабарництво, національний нігілізм, невіра у власні державобудівничі сили й можливості, конформізм, сатанізм, окультизм, «манкуртизм», розгул злочинності. На фоні цих негативних явищ зростає соціальна незахищеність окремих верств населення, безробіття, моральне падіння молоді.
Зупинення духовної деградації суспільства потребує невідкладних координуючих спільних зусиль законодавчої та виконавчої влади по наповненню відповідним змістом діяльності всіх виховних ланок: родини, держави із залученням громадськості та Церкви.
У зв'язку з цим учасники Міжнародної церковно-світської конференції вважають за необхідне:
- створення сприятливих організаційно-правовових умов для формування світогляду, збагачення його новими ідеями, поглядами, переконаннями, ідеалами та іншими соціально-значущими надбаннями вітчизняної і світової духовної культури;
- органам виконавчої влади забезпечити неухильне виконання Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
- високі духовно-моральні принципи мають слугувати не лише окремим особам, але й різним соціальним інститутам у вирішенні релігійних, політичних, економічних, соціальних, наукових та інших проблем суспільного життя;
- сьогодні державним урядовцям, політикам, науковцям, працівникам освіти, духовенству, як ніколи, слід працювати разом і мобілізувати духовні та інтелектуальні сили народу на оздоровлення суспільства і виведення країни з кризи. Оскільки турбота  про добробут держави не є монополією лише політиків та урядовців, ми всі разом несемо відповідальність за добробут України;
- впровадити у світських навчальних закладах викладання релігійно-філософських, релігієзнавчих та релігійно-пізнавальних дисциплін, які не супроводжуються релігійними обрядами і мають інформативний характер;
- не допускати використання релігійних організацій для досягнення вузькопартійних політичних цілей, які вносять розлад у суспільстві;
- органи державної влади та політичні сили всіх рівнів повинні толерантно ставитися до визнаних законом релігійних об'єднань, не допускати будь-яких проявів міжконфесійної ворожнечі;
- звільнити релігійні організації від оподаткування та забезпечити максимальне сприяння доброчинній і просвітницькій діяльності Церкви;
- повернути культові споруди та націоналізоване державою церковне майно, в тому числі землю (у м. Києві, у Криму тощо);
- проводити регулярні консультації керівництва держави з главами конфесій України.
Тому ми ще раз звертаємо Вашу увагу на те, що піднесення духовної культури українського народу є запорукою вирішення нагальних проблем, які стоять перед нашим суспільством, та дозволить зробити нам гідний внесок в славний ювілей Різдва Христового.

5.11.98р.
Голова Оргкомітету конференції
архієпископ Львівський і Галицький Августин
 

Підсумкові документи конференції: